Complexe veranderingen

met tastbare resultaten

Veranderen voor resultaat

De wereld is steeds complexer. Er wordt steeds meer gevraagd van organisaties en leiders in de publieke en in de private sector, met vragen over efficiency en winstgevendheid, druk op maatschappelijke impact, toenemende innovatie, een transparantere wereld, digitalisering. Zij moeten op veel terreinen tegelijkertijd kunnen schaken en projecten kunnen opstarten om zich aan te passen aan de veranderende wereld.

Een deel van die projecten is relatief rechttoe-rechtaan: het probleem is bekend, de oplossing is duidelijk. Dit vraagt om een goede projectmanager die de oplossing kan doorvoeren.

Andere issues zijn echter ingewikkelder: omdat het probleem toch niet helemaal duidelijk is, omdat er nog geen oplossing is, omdat de kosten/baten-afweging moeilijk te maken is, omdat gevolgen onduidelijk zijn of omdat het allemaal wel makkelijk lijkt, maar in praktijk toch complexer blijkt. Complexer, omdat meerdere partijen aan elkaar verbonden moeten worden, omdat er weerstand is of omdat mensen ander gedrag moeten vertonen.

Die complexe issues vragen om een andere aanpak, die zich ontwikkelt met voortschrijdend inzicht en met veel betrokkenheid op alle niveaus binnen en buiten de organisatie. ChangeWise heeft ervaring met dergelijke complexe projecten, zowel binnen organisaties als in de maatschappij. Voorbeelden:

  • implementeren van een organisatieverandering op verschillende locaties met verschillende culturen;
  • vergroten van klanttevredenheid door de passie en betrokkenheid van medewerkers centraal te stellen;
  • reduceren van kosten door te focussen op medewerkers en de klant;
  • kantelen van 'weerstand tegen' naar 'enthousiasme voor' een nieuwe manier van werken;
  • implementeren van Lean als methode voor leren en verbeteren;
  • leiden van een grote transformatie met een divers team met verschillende aandachtsgebieden;
  • vergroten van de financiële zelfredzaamheid door het ontwikkelen van interventies met, door en voor jongeren ;
  • samenwerking opzetten tussen jongeren, maatschappelijke organisatie en publieke en private partners.

Complexiteit

Organisaties worden steeds complexer, doordat er veel belanghebbenden zijn, veel afhankelijkheden in bedrijfsketens en over de keten heen en doordat de wereld in een steeds hoger tempo verandert.

Adaptieve verandering

In een steeds complexere wereld moeten organisaties hun lerend vermogen vergroten en via lokale initiatieven en experimenten veranderen om een ambitieuze visie waar te maken. Dat vraagt om ander leiderschap.

Veranderen voor MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - steeds meer bedrijven richten zich hierop, maar de ambities zijn niet altijd duidelijk. Onderzoek toont aan dat voor grote ambities een adaptieve aanpak nodig is.

Jongeren en Geld

Jongeren leren om beter met geld om te gaan is een complexe uitdaging.  Download hier een terugblik op succesvolle interventies voor jongeren en geldzaken: 6 jaar WWJB.pdf

Of kijk de video hieronder:

Influence, Power & Change

Download hier een paper naar aanleiding van een leerconferentie van the Change Leaders: Oxf16-SPREAD-Paper-Influence-power-and-change.pdf

Leading Change in a Disruptive Sharing Economy

Hier komt binnenkort een paper naar aanleiding van een leerconferentie van the Change Leaders

Veranderen voor MVO

Download hier het onderzoek: Executive Summary Adaptive Change for Strategic CSR.pdf